Misstag vid reconcider request


Om man har ”drabbats” av en bestraffning av Google (t.ex. Penguin) måste man göra en s.k. Reconcider Request till Google. En svensk översättning av reconcider request skulle kunna vara ”Begäran om omprövning”. Här är det viktigt att man ”håller tungan rätt i munnen” då det finns massor med misstag som man kan göra som fördröjer processen och därmed också förlänger lidandet (bestraffningen). Matt Cutts, som är ”guru” på Googles antispam-avdelning berättar vilka som är de vanligaste misstagen vid en recocider request och han förklarar också varför och hur man i stället skall göra.