Konkurrensen och priserna ökar på Google


Google gjorde alldeles nyligen en uppdatering av hur och var annonserna visas i sökresultatet. Google själva anför att det är för att desktop och mobila enheter skall få samma typ av visning men att konkurrensen om de betalda platserna ökar är ganska säkert också en bidragande orsak till denna förändring. Numera visas 4 betalda annonser innan det organiska sökresultatet. Annonserna kan vara hela 7 rader vilket gör att det organiska resultatet kommer allt längre ner… Är det frågan om ett produktspecifikt sök som t.ex. Iphone 7 så visar Google 4-5 olika annonser från Google Shopping.