Cloaking

Cloaking är ett begrepp som förekommer tämligen flitigt inom SEO-kretsar. Vad är då egentligen cloaking? I filmen, nedan förklarar Matt Cutts hur det går till och vad innebörden är och dessutom hur Google ser på detta med cloaking.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Category: Fusk

← FAQ