Projektledning


Hjälp med projektledning för Ert IT-projekt

Ganska ofta blir IT-projekt både försenade och dyrare än det man hade kalkylerat med. Ofta är orsaken till detta ingen eller projektledningobefintlig projektledning. Fördelen med att anlita en extern projektledare är att man kan ställa helt andra krav än på en ”intern” projektledare då denne inte kan skylla på överbelastning av andra arbetsuppgifter eller ändrad prioriteringsordning. En extern projektledare kan dessutom dela med sig av sina erfarenheter i liknande projekt och samma misstag behöver inte begås på nytt…

Kontakta TopSEO